Inventoriaus nuomos taisyklės

Inventoriaus nuomos taisyklės

Titulinis / Inventoriaus nuomos taisyklės

Dviračių, velomobilių ir papildomos įrangos nuomos taisyklės

Inventorius nuomojamas asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų, pateikus asmens dokumentą (ID kortelę, asmens pasą, vairuotojo pažymėjimą) ir sumokėjus piniginį garantą, kurio dydis priklauso nuo  inventoriaus nuomos kainos.
Nuomojami dviračiai, velomobiliai nėra drausti civilinės atsakomybės ar savanorišku draudimu (vagystės, inventoriaus sugadinimo, ar kitos žalos), todėl nuomininkas pilnai atsako už išsinuomotą inventorių ir jam padarytą žalą (finansiškai) pagal nuomos sutartyje nurodytus inventoriaus įkainius. Atsakomybė tai pat taikoma LR įstatymų numatyta tvarka, toliau taisyklėse dviračiai, velomobiliai – (INVENTORIUS):

 1. Nuomos sąlygos
  1.1 Nuomininkas pasirašydamas INVENTORIAUS nuomos sutartį, sutinka ir patvirtina, kad:
  1.2 Nuomojamas INVENTORIUS buvo patikrintas ir yra tinkamas naudojimui/ eksploatavimui, nėra jokių pretenzijų dėl nuomojamo INVENTORIAUS būklės;
  1.3 Nuomotojas patvirtina, kad Nuomininkas suteikė visą reikiamą informaciją/instrukcijas nuomininkui apie nuomojamo INVENTORIAUS naudojimosi ypatumus;
  1.4 Nuomininkas patvirtina, kad yra fiziškai sveikas ir galintis naudotis išnuomotu INVENTORIUMI turi praktikos ir visus tam reikalingus įgūdžius.
 2. Inventoriaus perdavimas ir grąžinimas
  2.1 Nuomininkas pasirašydamas nuomos sutartį, patvirtina, kad INVENTORIUS buvo perduotas nuomininkui tvarkingas, veikiantis ir pilnos komplektacijos.
  2.1.1.Grąžinant INVENTORIŲ nuomotojui, dėl nuomininko kaltės, sugadintą ar nepilnos komplektacijos, padarytą žalą nuomotojui pilnai atlygina nuomininkas pagal šių taisyklių išdėstytas atsakomybes.
  2.2 INVENTORIUS turi būti grąžintas nuomotojui sutartu (nurodytu) laiku pagal abipusį susitarimą. Grąžinus INVENTORIŲ vėliau negu abipusiu sutarimu apibrėžtu laiku, INVENTORIAUS nuomos kaina  perskaičiuojama, už vėluojamą laiką, pagal galiojančius arba atskiru susitarimu nustatytus įkainius.
 1. Nuomotojo teisės ir pareigos
  3.1 Nuomotojas turi teisę pareikalauti iš NUOMININKO piniginio garanto už nuomojamą INVENTORIŲ.
  3.2 Nuomotojo pareiga INVENTORIŲ tikrinti, kad nuomojamas turtas būtų techniškai tvarkingas.
 1. Nuomininko teisės ir pareigos
  4.1 Nuomininkas turi teisę naudotis išnuomotu INVENTORIUMI remiantis pasirašyta nuomos sutartimi.
  4.2 Nuomininkui grąžinus turtą nuomotojui pagal nuomos sutarties sąlygas, nuomotojas savo parašu patvirtina INVENTORIAUS grąžinimo faktą.
  4.3 Nuomininkas privalo saugoti ir tausoti nuomotą INVENTORIŲ, ir naudotis juo pagal INVENTORIAUS paskirtį.
  4.4 Nuomininkas privalo mokėti už suteiktas paslaugas remiantis NUOMOTOJO pateiktais kainų įkainiais.
  4.5 Nuomininkas privalo kuo skubiau pranešti Nuomotojui apie INVENTORIAUS praradimą, sugadinimą, bet kokią kitą patirtą žalą, bei jo grąžinimo termino pratęsimą.
  4.6 Pagal nuomotojo taisykles, nuomininkas privalo padengti nuostolius, padarytus INVENTORIUI dėl jo ar jo įgaliotų asmenų kaltės.
 2. ĮSIPAREIGOJIMAI:
  5.1 Nuomininkas yra pilnai morališkai ir finansiškai atsakingas už naudojimąsi nuomotu INVENTORIUMI laikotarpiu nuo jo perdavimo iki pilno grąžinimo.
  5.2 Nuomininkas yra pilnai atsakingas už savo ir savo vaikų sveikatą ir gyvybę INVENTORIAUS naudojimosi laikotarpiu.
  5.3 Nuomotojas neatsako už nuomininko padarytus nuostolius tretiesiems asmenims INVENTORIAUS naudojimosi laikotarpiu.

© 2017 Dviračių, velomobilių ir kito inventoriaus nuoma Palangoje. Užsakymai tel.: +370 699 92580